ကျောက်ဆည်မြို့ Steel Structure Shopping Center Project
Project Title
:
ကျောက်ဆည်မြို့ Steel Structure Shopping Center Project

Himalayan Cherry Resort အတွက် အဆောက်အဦ Structure Design အား slope ဖြစ်နေသော မြေပေါ်တွင် Staggered Foundation System ဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Project Title
:
HIMALAYAN CHERRY RESORT
Area
:
63' x 200"
Location
:
Pintaya
Work Condition
:
In Progress

© 2019-2024 Vigorous Union Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design Generator by NetScriper