ကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်

ကျွန်တော်တို့၏ Vigorous Union Engineering Co., Ltd သည် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ ၊ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်၍ Civil Engineering Design နှင့် ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိက အဆောက်အဦမျိုးစုံတွင် သာမက တိုင်းဒေသကြီးများ၏ Designer / Third Party QC Consultant အဖြစ် အတွေ့အကြုံရှိသူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ရပ်တည် သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆောက်အဦး ၊ လမ်းတံတားများ၏ လုံခြုံစိတ်ချရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန်သည်သာ ကျွန်တော်တို့၏ အဓိကရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လိုသည့် လုပ်ငန်းများ

ကျွန်တော်များ Vigorous Union Engineernig Co.,Ltd သည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လိုပါသည်။

  • ဦးစားပေး(၁) အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းမျိုးစုံ
  • ဦးစားပေး(၂) လမ်းလုပ်ငန်းမျိုးစုံ
  • ဦးစားပေး(၃) တံတားလုပ်ငန်းမျိုးစုံ
  • ဦးစားပေး(၄) အထွေထွေလုပ်ငန်းမျိုးစုံ
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ
Vigorous Union Engineernig
Vigorous Union Engineering Co.,Ltd ၏လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် Companies များ၏ ထောက်ခံချက် နှင့် စာချုပ်များ
QC Records & Experiences

© 2019-2024 Vigorous Union Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design Generator by NetScriper