ဒါရိုက်တာဦးသန့်ဇင်ဦး၏ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် Visiting Lecturer အဖြစ် Structure Design နှင့် Inspector Course သင်ကြားပို့ချခဲ့စဉ်

ဒါရိုက်တာဦးသန့်ဇင်ဦး၏ ရမည်းသင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် Visiting Lecturer အဖြစ် Structure Design နှင့် Inspector Course သင်ကြားပို့ချခဲ့စဉ်

ဒါရိုက်တာဦးသန့်ဇင်ဦး၏ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးမှ အစိုးရအင်ဂျင်နီယာများအား Analysis and Design of Structure ဘာသာရပ်အား သင်ကြားပို့ချခဲ့စဉ်

ဒါရိုက်တာဦးသန့်ဇင်ဦး၏ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း(ဘားအံ)တွင် Analysis and Design of Structure ဘာသာရပ်အား သင်ကြားပို့ချခဲ့စဉ်
ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ

© 2019-2024 Vigorous Union Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design Generator by NetScriper