ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော မှတ်တမ်းများ ( 2018-2019 ) BRCT ( T )

  • စာသင်ကျောင်း RC 16 လုံး
  • အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦး 9 လုံး
  • လမ်းတံတားစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း 14 ခု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးအပ်သော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများအား 2018-2019 လုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်းမြို့ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ (၄၅’ x ၅၀’ x ၃၆’ ၆”)ရှိ ၂ ထပ် RC အဆောက်အဦအား Structure Design တွက်ချက်ခြင်း နှင့် QC စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း
Owner
:
ပုတီးကုန်း မီးသတ် ဦးစီးဌာန
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၁ ခု
Location
:
ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်
Design
:
QC
Contractor company
:
Bagan Pyi Thar Co.,Ltd

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပေါင်းတည် (၂) ထပ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအား Structure Design တွက်ချက်ခြင်း နှင့် QC စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၁ ခု
Location
:
ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်
Design
:
QC

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် သဲကုန်းမြို့နယ် ဆင်မြီးဆွဲမြို့ ကတ္တရာလမ်းခင်း လုပ်ငန်းအား QC စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၁ ခု
Location
:
ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်
Design
:
QC

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် မင်းလှမြို့နယ်ရှိ မင်းလှ-စိန်ကန့်လန့်-မြို့ချောင်း-ကျွန်းကုန်းလမ်း ၁မိုင်အလျားရှိ ကတ္တရာလမ်းအား ၁၂' အကျယ်မှ ၁၈’အကျယ်ရရှိစေရန် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား QC စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းအထူး ဖွဲ့( ၁၅ ) မင်းလှ
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၁ ခု
Location
:
ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင်
Design
:
QC
Contractor company
:
Pann Myat Thazin Co.,Ltd

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ဇီးကုန်းမြို့နယ်ရှိ (70’ X 82’ X36’ )သုံးထပ် စုပေါင်းရုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား QC စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဇီးကုန်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၁ ခု
Location
:
ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်
Design
:
QC
Contractor company
:
Myae Myan Khit Co.,Ltd

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော မှတ်တမ်းများ 2018-2019

  • စာသင်ကျောင်း 28လုံး
  • ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား 26လုံး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးအပ်သော အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Site Survey, Soil Test, A&S Design, MEP Design , BOQ နှင့် QC လုပ်ငန်း များအား လုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ၏ လုပ်ငန်း များ အား Vigorous Union Engineering Co.,Ltd မှ တာဝန်ရှိ သူများ မှ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီး ဌာ န တိုင်းကုသရေး ဦးစီး ဌာ န
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း 26 ခု
Location
:
မကွေးတိုင်း
Design
:
QC

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ၏ လုပ်ငန်း များ အား Vigorous Union Engineering Co.,Ltd မှ တာဝန်ရှိ သူများ မှ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီး ဌာ န တိုင်းကုသရေး ဦးစီး ဌာ န
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း 26 ခု
Location
:
မကွေးတိုင်း
Design
:
QC

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော မှတ်တမ်းများ 2018-2019

  • စာသင်ကျောင်း RC 91 လုံး
  • စာသင်ကျောင်း STEEL 48 လုံး
  • ၂ ခန်းတွဲ ၁ ထပ် 7လုံး

ဧရာတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးအပ်သော အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Site Survey, Soil Test, A&S Design, MEP Design , BOQ နှင့် QC လုပ်ငန်း များအား လုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပ္ပတ္တာမြို့နယ် ပုံကမာ၊ သောင်လေး၊ ရေတွင်းဆိပ် School cum Shelter QC စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း
Owner
:
ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာန ပုသိမ် ဧရာဝတီ
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၃ ခု
Location
:
ဧရာဝတီတိုင်း
Design
:
QC

ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်| ကျိုက်လတ် | နှင့် ညောင်တုန်း မြို့နယ် များ ရှိ ပညာရေး အဆောက် အအုံ လုပ်ငန်း များ အား Vigorous Union Engineering Co.,Ltd မှ တာဝန် ရှိသူ များ မှ အရည် အသွေး စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပုသိမ် မြို့ ဧရာဝတီ တိုင်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း 91 ခု
Location
:
ဧရာဝတီတိုင်း
Design
:
QC

ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်| ကျိုက်လတ် | နှင့် ညောင်တုန်း မြို့နယ် များ ရှိ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး မှလုပ်ငန်း များ အား Vigorous Union Engineering Co.,Ltd မှ တာဝန် ရှိသူ များ မှ အရည် အသွေး စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပုသိမ် မြို့ ဧရာဝတီ တိုင်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း 21 ခု
Location
:
ဧရာဝတီတိုင်း
Design
:
QC

ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်| ကျိုက်လတ် | နှင့် ညောင်တုန်း မြို့နယ် များ ရှိ ကုသရေး ဦးစီးဌာမှလုပ်ငန်း များ အား Vigorous Union Engineering Co.,Ltd မှ တာဝန် ရှိသူ များ မှ အရည် အသွေး စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကုသရေး ဦးစီးဌာန ပုသိမ် မြို့ ဧရာဝတီ တိုင်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း 8 ခု
Location
:
ဧရာဝတီတိုင်း
Design
:
QC

© 2019-2024 Vigorous Union Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design Generator by NetScriper